Chính sách giải quyết khiếu nại

Ngày đăng : 05/07/2023

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi.

Chính sách về quy trình xử lý khiếu nại

  1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
  2. Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.
  3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.